Kilka słów o historii muzyki

Muzyka towarzyszy każdemu człowiekowi, w ciągu całego jego życia, wydaje się, że istnieje od zawsze. A przecież kiedyś musiała się pojawić, tak jak potrzeba było czasu, by wytworzono pierwsze instrumenty i nauczono się na nich grać. Wszystko to musiało zacząć się w prosty sposób i stopniowo stawać się zjawiskiem coraz bardziej złożonym, jak to zazwyczaj bywa w historii. Warto przypomnieć w kilku słowach historię muzyki, nakreślając przynajmniej jej kształt w ciągu ostatnich stuleci. O muzyce wiadomo, że pojawiła się w swej bardzo prymitywnej wersji w prehistorii, jeszcze zanim ludzie byli w staje używać języka mówionego, wspólnego dla kilku osób. Pojawiały się wówczas w ustach ludzkich specyficzne nawoływania, stanowiące pewną melodię. Uprawiano też pierwotny, rytualny taniec, czy raczej podskoki, stanowiące przejaw religii i obrzędów. Prawdopodobnie też już wtedy ludzie używali kości mamuta uderzając nimi o siebie, a więc można mówić o powstaniu pierwszego instrumentu. Potem w starożytności rozwój muzyki nabrał tempa. Oczywiście pionierem była starożytna Grecja, w której pojawiły się kolejne proste instrumenty muzyczne: lira, aulos i kitara. Muzyka towarzyszyła sztukom teatralnym, świętom i obrzędom, zaczęła więc odgrywać bardziej zróżnicowane role. Za to w starożytności muzyka była silnie związana z Kościołem, przez stała się bardzo jednolita i towarzyszyła głównie obrzędom, mszy świętej i wszelkim zbiorowym formom modlitwy. Kolejne epoki przyniosły już bardzo dynamiczny rozwój muzyki w wielu różnych kierunkach, poza tym pojawiła się wielogłosowość, łączono więc dźwięki instrumentów ze śpiewem solistów i tak powstawały pierwsze pełne utwory muzyczne. W czasem pojawiła się też technika i muzyka stała się czymś, czym zaczęto handlować. Dziś rynek muzyczny jest bardzo zróżnicowany, wielopoziomowy, bogaty i procesy które w jego obrębie mają miejsce są silnie związane z marketingiem i ekonomią oraz w dużej mierze: psychologią. Nie można jednak powiedzieć, że pierwotna muzyka zanikła. Pod wszystkimi warstwami ulepszeń, innowacji, zmian i dodatków wciąż tkwią proste, znane melodie, które powstały po to by człowiek mógł mówić do drugiego człowieka.